top of page

Ekonomsko nasilje nad ženskami v družini, ki vključuje omejevanje dostopa do finančnih sredstev, prisilno nadzorovanje nad denarjem ter grožnje z odvzemom premoženja, ima resne posledice, kot so finančna odvisnost, socialna izolacija in povečano tveganje za revščino in nasilje.


Vsaka peta ženska v Črni gori naj bi bila žrtev ekonomskega nasilja, ki pogosto ni prepoznano zaradi globoko zakoreninjenih tradicionalnih družbenih norm, ki podpirajo moško prevlado ter nadzor nad finančnimi viri in lastništvom. 


Projekt EKOS odpira pot k ekonomski neodvisnosti žensk in deklet v Črni gori z gojenjem zdravilnih in aromatičnih zelišč na ruralnih področjih. Z lastnimi finančnimi viri postajajo ženske manj odvisne od partnerjev ali družinskih članov, kar zmanjšuje možnosti za izkoriščanje ali nadzor. Gojenje zelišč zahteva relativno malo zemlje, vendar so ženske pogosto izključene ali diskriminirane pri dedovanju in lastništvu.


Neenakost dostopa do zemljišč povečuje ekonomsko nasilje nad ženskami in vodi v ekonomsko odvisnost od drugih. Zato so nujne pravne reforme, ki bodo zagotovile enakopravno lastništvo ter vzpostavitev programov izobraževanja, podpore in finančnih spodbud.


Z vključitvijo občin in lokalnih nevladnih organizacij v projekt EKOS lahko dosežemo še več!


Občine lahko pomembno prispevajo k ekonomskemu opolnomočenju žensk z različnimi ukrepi, kot so uporaba občinskih zemljišč, subvencije za gojenje zelišč in kmetovanje, izobraževalne delavnice in ustvarjanje mrež sodelovanja med lokalnimi ženskami in lokalnimi institucijami. Nevladne organizacije pa nudijo podporo žrtvam, zagovarjajo njihove interese in osveščajo javnost o pomenu boja proti ekonomskemu nasilju.


Potrebno je razumeti kaj predstavlja ekonomsko nasilje, kako ga prepoznati ter preprečiti.


Projekt EKOS »Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk in deklet v Črni gori«, ki ga izvajajo Zavod Krog, NVU Impuls in NVO Ikre v petih sodelujočih mestih (Nikšić, Berane, Rožaje, Plav, Bijelo Polje), izpostavlja večplasten pristop za dvig ozaveščenosti in izboljšanje položaja žensk in deklet v Črni gori, s finančno podporo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Commentaires


bottom of page