top of page

Nasilje v družini je pogost, a tragičen pojav, ki prizadene tako posameznike kot celotno družbo. Vprašanje je kdaj in kako naj država poseže v zasebno sfero družine, ki je dolgo veljala za nedotakljivo. Država je dolžna zagotoviti preprečevanje in kaznovanje nasilja v družini, tudi če to pomeni vmešavanje v zasebno življenje posameznikov. Varnost in dobrobit žrtve sta pomembnejša kot zasebnost, vendar pa  agresivna intervencija države lahko povzroči dodaten stres in trpljenje v družinah.


Nacionalna zakoreninjenost nasilja v družini se v Črni gori kaže skozi kulturo tišine in toleranco do nasilja. Nasilje v družini se pogosto smatra kot nekaj osebnega, v kar država ne bi smela posegati. Žrtve zato ne poiščejo pomoči ali pa ne dobijo potrebne podpore ob prijavi.


Zakonodaja jasno sporoča, da je nasilje v družini nesprejemljivo in nezakonito, s posledično kaznijo za povzročitelje. Za učinkovito izvajanje pa potrebujemo dolgoročen pristop, ki vključuje izobraževanje javnosti, krepitev podpornih storitev za žrtve, usposabljanje strokovnjakov in spodbujanje ničelne tolerance do nasilja v družini z aktivnim sodelovanjem vseh deležnikov družbe. Pomembno je, da javnost razume delovanje zakonov in kako lahko pomagajo žrtvam nasilja v družini.


Projekt EKOS z mrežo 10 nevladnih organizacij v Črni gori aktivno sodeluje pri osveščanju javnosti o  pomenu pravne ureditve nasilja v družini in vseh oblik nasilja na podlagi spola:

  • Izvajanje obsežnih kampanj za informiranje javnosti in dvig osveščenosti o enakopravnosti med spoloma in preprečevanju nasilja.

  • Usposabljanje članov mreže EKOS za razumevanje, prepoznavanje, obravnavo ter nudenje podpore žrtvam nasilja.

  • Interaktivne ruralne delavnice za ranljive skupine v izvedbi opolnomočenih prostovoljcev in prostovoljk.

  • Podpora lokalnim javnim institucijam za vključevanje enakosti spolov v lokalne strateške načrte.

  • Organizacija okroglih miz in forumov za predstavnike različnih institucij, centrov za socialno delo, policije, sodstva, odvetnikov za človekove pravice, izobraževalnih institucij in predstavnike medijev.

  • Priprava spletnih webinarjev in online Akademije za enakost spolov in preprečevanje nasilja

  • Izdaja brošure Enakost spolov – več kot žensko vprašanje

 

Z vključevanjem žensk in moških skupaj, EKOS ustvarja močno mrežo podpore, ki lahko prinese pozitivne spremembe miselnosti o nasilju v družini in enakosti spolov.


Projekt EKOS »Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk in deklet v Črni gori«, ki ga izvajajo Zavod Krog, NVU Impuls in NVO Ikre v petih sodelujočih mestih (Nikšić, Berane, Rožaje, Plav, Bijelo Polje), izpostavlja večplasten pristop za dvig ozaveščenosti in izboljšanje položaja žensk in deklet v Črni gori, s finančno podporo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja.  
Comments


bottom of page