top of page

Ženske in dekleta v Črni gori se soočajo z močno patriarhalno družbeno strukturo, ki omejuje njihove možnosti in pravice. Kljub nekaterim napredkom se srečujejo z ekonomsko in spolno diskriminacijo ter pogosto postanejo žrtve nasilja, še posebej v manj razvitih delih države, kjer imajo omejen dostop do podpore in pravic. Za izboljšanje njihovega položaja je ključno spodbujati ozaveščenost, izvajati ukrepe ter zagotoviti enake priložnosti za ženske in dekleta v Črni gori.


Ekonomska neodvisnost žensk je ključna za njihovo enakopravnost in izboljšanje položaja v družbi. Ta neodvisnost jim prinaša večji nadzor nad lastnim življenjem in odločitvami, omogoča večjo svobodo pri izbiri kariere ter širi priložnosti za razvoj in napredovanje.


Projekt EKOS spodbuja ekonomsko opolnomočenje žensk in deklet s sajenjem zdravilnih in aromatičnih zelišč, ki ima bogato tradicijo v Črni gori. Podnebje omogoča gojenje številnih zelišč, kot so sivka, melisa, šetraj, matičnjak, rožmarin in druge, ki imajo pomembno vlogo v lokalni kulinariki, medicini ter kozmetiki in aromaterapiji.


V letu 2023 se je v program usposabljanje brezposelnih žensk za gojenje zdravilnih in aromatičnih rastlin vključilo 20 žensk/deklet, 10 s področja Nikšića in 10 s področja Rožaje. Za vsako skupino udeleženk je bilo izvedenih 5 treningov, ki sta jih vodila izkušena mentorja s predavanji o pojmih, uporabi in lastnostmi izbranih zdravilnih in aromatičnih rastlin, pomenu gnojenja in zaščito pridelkov v povezavi s sonaravnimi praksami, predelavo in pakiranjem, pripravi za trg in poslovnim komuniciranjem. V Nikšiću je praktični enodnevni del usposabljanja potekal na Kmečkem turizmu »Djed Radoš«, v vasi Orah.


Za udeleženke usposabljanj iz Rožaje sta bili organizirani dve študijski poti, v podjetje Flores d.o.o., Mojkovec in Hodesa d.o.o., Rožaje.  Obe podjetji uspešno delujeta v sektorju pridelave, predelave in prodaje zdravilnih in aromatičnih rastlin. Za udeleženke iz Nikšića je bila izvedena študijska pot na posestvo Bešović, v kraju Dinoša, občina Tuza in obisk manjšega podjetja Herbs&Clay iz Nikšića, ki uspešno združuje gojenje okrasnih in aromatičnih rastlin z izdelki iz gline. V Črni gori so uspešna podjetja s tega področja že postala prepoznavna na lokalnem in mednarodnem trgu, saj se osredotočajo na trajnostno pridelavo in proizvodnjo visoko kakovostnih zeliščnih izdelkov kot so čaji, eterična olja, kozmetični izdelki ali prehranski dodatki. Pogosto uporabljajo inovativne postopke predelave ob skrbi za ohranjanje naravnega okolja in promocijo zdravega načina življenja. Vse to prispeva k rasti in prepoznavnosti panoge pridelave in predelave zelišč v Črni gori.


Študijske poti k pridelovalcem zelišč so ključnega pomena za izobraževanje žensk, ki se želijo vključiti v pridelavo zelišč. Pridobivajo lahko praktična znanja, poleg tega pa študijske poti predstavljajo odlično priložnost za izmenjavo izkušenj in mreženje z drugimi pridelovalci zelišč, kar spodbuja sodelovanje, inovacije ter razvoj novih poslovnih priložnosti. S potrebnim znanjem se utrjuje tudi samozavest za uspešno uveljavljanje v panogi pridelave zelišč, kar pospešuje njihovo ekonomsko neodvisnost in krepi njihovo vlogo v lokalni skupnost.


V okviru projekta EKOS so bile vsem ženskam razdeljene različne sadike in orodje za sajenje, za nekatere pa so bili postavljeni rastlinjaki, ki bodo omogočili zaščito sadik  in boljši pridelek. Pri izbiri sadik in saditvi sta bila vključena oba izbrana mentorja, ki sta izvajala enomesečni program mentoriranja za vse udeleženke. Izbira sadik in čas sajenja sta bila prilagojena različnim podnebnim razmeram obeh področij.


Pripravljen je bil tudi spletni priročnik »Usposabljanje na področju sajenja in gojenja zdravilnih in aromatičnih rastlin s poudarkom na varovanju biotske raznovrstnosti in okolja«. Priročnik povzema glavne obdelane teme z usposabljanj za pridelavo in prodajo zdravilnih, aromatičnih in zeliščnih rastlin. Ogled priročnika je možen na internet strani Zavoda Krog.


Do konca projekta EKOS v letu 2025, bodo za vključene ženske pripravljeni poslovni načrti, promocijska brošura in dogodki za promocijo njihove dejavnosti.


Projekt »Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk in deklic v Črni gori – EKOS«, ki ga izvajajo Zavod Krog, NVU Impuls in NVO Ikre v petih sodelujočih mestih (Nikšić, Berane, Rožaje, Plav, Bijelo Polje), izpostavlja večplastne pristope za izboljšanje položaja žensk in deklet v Črni gori. Projekt je finančno podprt s strani Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije  v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja in celostno zajema več ciljev: aktiviranje mreže desetih nevladnih organizacij na severu Črne gore (Mreža EKOS) za preprečevanje nasilja in krepitev enakosti spolov, izvajanje obsežnih kampanj za dvig ozaveščenosti o enakopravnosti med spoloma in preprečevanju nasilja, usposabljanje 16 članov mreže EKOS za nudenje ustreznega svetovanja in pomoči ranljivim skupinam, vključevanje lokalnih javnih institucij v podporo tej problematiki v lokalne strateške načrte, ustanovitev spletne akademije o pravicah enakopravnosti spolov, preprečevanju nasilja in spodbujanju ekonomske neodvisnosti in usposabljanje 20 žensk/deklet iz podeželskih območij za pridelavo zdravilnih in aromatičnih zelišč, kar bo prispevalo k njihovi ekonomski neodvisnosti.


Pridelava zelišč je odlična podjetniška pot za ženske v Črni gori iz več razlogov. Omogoča izkoriščanje naravnih virov in lokalnega okolja ter razvoj posla z nizkimi začetnimi stroški. Poleg tega je pridelava zelišč dostopna dejavnost, ki ne zahteva veliko zemlje ali infrastrukture, hkrati pa spodbuja varovanje okolja. To ženskam omogoča ustvarjanje dodatnega dohodka in pridobivanje ekonomske neodvisnosti. S pravilnim trženjem in predelavo zelišč lahko ustvarijo izdelke z visoko dodano vrednostjo, ki se lahko prodajajo na lokalnih in mednarodnih trgih, s čimer spodbujajo turizem in trajnostni razvoj v svoji regiji. Na ta način ne ustvarjajo le poslovne priložnosti zase, temveč prispevajo tudi k gospodarskemu razvoju svojega okolja.Comments


bottom of page