top of page

Zavod Krog je že od leta 2017 prisoten v Libanonu, kjer nudi humanitarno pomoč s ciljem lajšati in preprečevati človeško trpljenje ter ohranjati človekovo dostojanstvo. Država, ki gosti največje število beguncev in begunk na prebivalca, že več let tone v vedno globljo politično, gospodarsko, finančno, socialno krizo.


Večina evropskega in tudi slovenskega prebivastva si ne predstavlja, da država, ki je nekoč veljala za »bližnjevzhodno Švico« drvi v vedno globji prepad. Lokalno prebivalstvo in pozoren obiskovalec pa imajo občutek, da je država tik pred apokalipso – medtem ko vladne ustanove propadajo v odsotnosti predsednika, ob paraliziranem parlamentu in nedelujoči vladi, Libanon počasi propada.


Ekonomska in finančna kriza v državi, ki gosti več kot milijon sirskih in več kot 200.000 palestinskih beguncev in begunk, je po navedbah Svetovne banke ena od treh najhujših svetovnih kriz v zadnjih 170 letih. Libanonska lira je po navedbah Svetovne banke med letoma 2019 in 2021 izgubila več kot 500 odstotkov svoje vrednosti, lani pa spet okoli sto odstotkov. Inflacija je samo leta 2022 dosegla več kot 170 odstotkov. Humanitarno pomoč trenutno potrebuje približno štiri milijone ljudi, od tega 1,5 milijona razseljenih Sircev in 2,2 milijona ranljivih Libanoncev. Po ocenah živi 80 % Libanoncev v revščini in 36 % pod pragom skrajne revščine, medtem ko si 90 % sirskih beguncev ne more zagotoviti osnovnih življenjskih potrebščin.


Že tako šibke javne storitve so na robu propada. Država ne zagotavlja električne energije in vode, zato morajo tisti redki, ki si to lahko privoščijo, iskati dražje alternativne vire. Zaradi nevzdrževanja sanitarne infrastrukture so se pojavila tveganja za širjenja bolezni kot je kolera, pod pritiskom je tudi izobraževalni sistem – otroci iz petindvajsetih odstotkov gospodinjstev so bili leta 2022 prisiljeni zapustiti šolanje in služiti denar. 52 odstotkov gospodinjstev je po navedbah UNICEF-a v zadnjem letu zmanjšalo izdatke za izobraževanja otrok, 75 odstotkov pa jih je zmanjšalo izdatke za zdravstveno oskrbo.


V tej situaciji so najranljivejše deklice in ženske, še posebej tiste, ki vzdržujejo družino in prihajajo iz različnih zapostavljenih skupin. Zaradi krize se povečuje nasilje zaradi spola, vključno s spolnim izkoriščanjem in spolnim nadlegovanjem, še vedno prihaja do otroških porok, najpogosteje pa se nasilje odvija v partnerskih odnosih in družini. Stres in pritiski znotraj gospodinjstev zaradi nezmožnosti zagotavljanja osnovnih življenjskih potrebščin vodijo v nasilje nad ženskami v družini, nasilje zaradi spola pa se pojavlja tudi v zunaj doma, v skupnostih, v katerih so ženske in druge ranljive skupine izpostavljene nadlegovanju in pomanjkanju zasebnosti, napadom v temi zaradi pomanjkljive razsvetljave, prisotnosti oboroženih skupin in milic itd. Ženske so izpostavljene tudi spolnemu izkoriščanju, izsiljevanju in trgovini z ljudmi zaradi visoke stopnje dolga, nezmožnosti plačevanja najemnine ali nakupa osnovnih življenjskih potrebščin.


Večina žrtev nikoli ne poišče pomoči zaradi strahu pred maščevanjem, finančne odvisnosti od storilca, strahu pred stigmatizacijo in obsojanjem s strani družine in družbe. Poleg tega je na voljo le omejeno število specializiranih pravnih storitev ali možnosti zdravstvene in psihosocialne oskrbe žrtev nasilja, žrtve o možnostih podpore niso informirane ali pa si ne morejo pokriti stroškov prevoza in storitev.


Zavod Krog je zato v sodelovanju z libanonsko nevladno organizacijo Nabaa in s financiranjem Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Slovenije v Libanonu že več let dejaven na področju nudenja strokovne psihosocialne pomoči žrtvam nasilja, aktivni pa smo tudi na področju preventive nasilja zaradi spola, nudimo izobraževanja in ozaveščamo o enakosti spolov in pravicah žensk v skupnostih ter med nosilci odgovornosti. Zaradi nedostopnih zdravstvenih storitev nudimo ginekološko oskrbo in izobraževanje o reprodukturnem in spolnem zdravju, za najbolj ranljive družine, ki jih vzdržujejo ženske, pa zagotavljamo tudi podporo v hrani.
Comentarios


bottom of page