Področja

 delovanja

Humanitarna dejavnost

Zavod Kog s svojo humanitarno dejavnostjo pomaga pri preprečevanju, lajšanju trpljenja in zaščiti ljudi ter otrok in zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic, predvsem zaradi vojn, nasilja, socialne ogroženosti in naravnih nesreč. Izvajamo različne humanitarne projekte neposredne pomoči. Humanitarno pomoč izvajamo glede na uspešnost pridobljenih finančnih virov in donacij. Pri zbiranju in dostavljanju materialne humanitarne pomoči delujemo v skladu s standardi mednarodne humanitarne pomoči.

Kultura

Delo z mladimi

Človekove pravice

"Človekove pravice temeljijo na načelu spoštovanja posameznika. Njihova temeljna predpostavka je, da je vsaka oseba moralno in racionalno bitje, ki si zasluži spoštljivo obravnavo. Imenujemo jih človekove pravice, ker so univerzalne." (United for Human Rights, 2012) Zavod Krog upošteva Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, ki povzema temeljne človekove pravice v 30 členih (Generalna skupščina Združenih narodov, 1948) in druge usmeritvene dokumente o človekovih pravicah, kot so globalni dogovor ZN (2000), vodilna načela ZN ("Ruggie Framework", 2011) ipd.

Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč

Zavod Krog kot uspešna mednarodna nevladna neprofitna organizacija izvaja projekte na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Projekte izvajamo samostojno ali v okviru konzorcijev nevladnih organizacij za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč.

Screenshot_1.png

Naredimo dobro delo še danes!

Zavod Krog se financira izključno iz donacij in razpisev. Naše delo ne moremo opravljati brez nesebične podpore ozaveščenih in družbeno odgovornih posameznikov in podjetij. Z vašo pomočjo pomagamo neposredno tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Vaše donacije in prispevki zagotavljajo šolanje, obleko, hrano, osnovne življenjske potrebščine, šolski material in zdravstveno oskrbo.

 
Podarite 0,5 % dohodnine

Z odstopom 0,5 % dohodnine omogočite izvajanje humanitarnih programov za otroke. Obrazec za odstop dohodnine dobite tukaj.

PayPal

Varno finančno nakazilo

Donacija pravnih oseb

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO 2 (Ut.l. RS št. 117/2006, 59. člen priznava odhodke pravnih oseb v humanitarne namene kot strošek, in sicer v višini 0,3 % od obdavčenega prihodka. Donatorsko pogodbo najdete tukaj.