Človekove pravice

 
 
 
 
 
 
Za našo boljšo prihodnost – Izobraževanje in ozaveščanje o pravicah žensk in otrok v BiH, 2021-2023

Zakonodaja, ki zagotavlja spoštovanje pravic žensk in otrok v BiH, je bila v veliki meri sprejeta kot del priprav na članstvo v EU. Kljub temu pa je spodbujanje enakosti spolov ter pravic otrok in žensk pogosto zapostavljeno, ukrepi, sprejeti na tem področju, pa nezadostni.

Zato smo tri organizacije, Zavod Krog, Medica Zenica in Center za izobraževanje in raziskave - Nahla s financiranjem Evropske unije začele izvajati projekt Za našo boljšo prihodnost – Izobraževanje in ozaveščanje o pravicah žensk in otrok v BiH. Tekom projekta bomo ozaveščali ženske in otroke o njihovih pravicah ter jih usposobili za izobraževanje in promocijo svojih pravic v skupnostih ter med svojimi vrstniki oziroma vrstnicami.

Na začetku projekta bosta oblikovani skupini 20 žensk in 30 otrok, ki bodo usposobljeni za ozaveščanje o pravicah žensk med ženskami v lokalnih skupnostih ter o pravicah otrok v osnovnih šolah. Izvedenih bo po pet srečanj za ozaveščanje o pravicah žensk ali otrok za več kot 400 otrok in 200 žensk. Poleg tega bosta med projektom razvita dva modula – prvi za ženske o pravicah žensk in enakosti spolov, drugi pa za otroke o otrokovih pravicah.

Vzporedno se bo izvedlo tudi 4-dnevne treninge s področja pravic žensk in otrok ter nasilja po spolu za 50 nosilcev odgovornosti. Ti bodo treninge zaključili s pripravo lastnih iniciativ za spodbujanje spoštovanja pravic žensk in otrok za svoje kolege v ustanovah, kjer so zaposleni.

Projekt bo tako prispeval k večjemu spoštovanju človekovih pravic v Bosni in Hercegovini na splošno, zlasti pa bo prispeval k spoštovanju pravic žensk in otrok. Prispeval bo k odpravi nasilja po spola in h krepitvi demokratičnih praks na različnih nivojih v družbi.

Zaščita pravice do dostojnega staranja in preprečevanje demence, 2022-2024

 

Evropska komisija prepoznava aktivno in zdravo staranje kot velik družbeni izziv, ki je skupen vsem evropskim državam (UNFPA & HelpAge International, 2012). Demenca je eden glavnih vzrokov invalidnosti in odvisnosti med starejšimi po vsem svetu. Demenca ne prizadene le starejših oseb, ki zbolijo za to boleznijo, pač pa ima fizični, psihološki, socialni in ekonomski vpliv tudi na njihove skrbnike, družine in družbo na splošno.

 

Zavod KROG (Slovenija) in projektni partner NVO IMPULS (Črna gora) sta se združila, da bi na severu Črne gore, zaščitila pravice do dostojnega staranja in se odzvala na potrebe starejših oseb z demenco oz. starejših oseb, nagnjenih k demenci in psihosocialnim potrebam njihovih skrbnikov. K projektu so pristopili tudi pridruženi partnerji: Občina Plav, Občina Gusinje in Rdeči križ Nikšić. Projekt financira Evropska unija.

Projekt bo zagotovil dragocen prispevek drugim akterjem civilne družbe in lokalnemu upravljanju pri oblikovanju afektivnega odziva na potrebe starejših oseb z demenco oz. starejših oseb, nagnjenih k demenci in psihosocialnim potrebam njihovih skrbnikov ter podal smernice (ki bodo temeljile na konkretnih izkušnjah, pridobljenih tekom projekta) za razvoj meril in izbor upravičencev. Raziskava in kartiranje, prvo tovrstno na tem območju Črne gore, bo prispevalo k zbiranju informacij, vključno s statističnimi in raziskovalnimi podatki, ki bodo vladnim strukturam v pomoč pri oblikovanju in izvajanju politik na tem področju.

Projekt bo zagotavljal platformo za srečanja za lokalno upravo z namenom, da z operacionalizacijo lokalnih načrtov za socialno vključenost in socialne storitve, prispeva k boju proti stigmi in socialni krivici oseb z demenco in demenci nagnjenih starejših oseb ter njihovih skrbnikov.

Skozi 12-mesečno kampanjo za ozaveščanje javnosti, se bo skozi različne aktivnosti nagovarjalo nova občinstva in seznanjalo širšo javnost o pravici do dostojnega staranja ter na tak način zmanjševalo stigmo in predsodke, povezane z demenco.

Splošni cilj projekta bo dosežen z naslednjimi projektnimi aktivnostmi:

  • Na začetku projekta bo potekalo raziskovanje in pridobivanje demografskih podatkov in podatkov o življenjskem slogu starejših oseb na severu Črne gore (področje občin Plav, Gusinje, Šavnik, Plužine in Nikšić).

  • Sledilo bo izobraževanje 25-ih prostovoljcev – promotorjev.

  • Tim strokovnjakov bo razvil in pripravil E-priročnik.

  • Nevladni sektor bo z mešanico psihosocialnega usposabljanja, vodenja prostovoljcev in mentorskih storitev prispeval k institucionalni izgradnji in krepitvi zmogljivosti sektorja.

  • Projekt bo vplival tudi na nosilce dolžnosti - lokalne vladne strukture da prevzamejo svoje odgovornosti.

  • Zadnje leto projekta bo potekala kampanja za ozaveščanje javnosti.

  • Vsi rezultati in pridobljene izkušnje tekom projekta bodo predstavljene na zaključnem dogodku.

 

S projektnimi aktivnostmi želimo svet starostnikov z demenco in njihovih skrbnikov približati odločevalcem ter širšemu in ožjemu družbenemu okolju; želimo, da razumejo in so seznanjeni s težavami in ovirami s katerimi se ti ljudje soočajo, predvsem pa želimo širiti zavest o njihovih pravicah. Še posebej bomo izpostavljali zavedanje, da ima vsak posameznik moč in dolžnost, da prinaša pozitivne spremembe in da lahko vsak posameznik pripomore k spoštovanju pravic vseh v družbi.

flag_yellow_high EU.jpg

Naredimo dobro delo še danes!

Zavod Krog se financira izključno iz donacij in razpisev. Naše delo ne moremo opravljati brez nesebične podpore ozaveščenih in družbeno odgovornih posameznikov in podjetij. Z vašo pomočjo pomagamo neposredno tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Vaše donacije in prispevki zagotavljajo šolanje, obleko, hrano, osnovne življenjske potrebščine, šolski material in zdravstveno oskrbo.

Podarite 0,5 % dohodnine

Z odstopom 0,5 % dohodnine omogočite izvajanje humanitarnih programov za otroke. Obrazec za odstop dohodnine dobite tukaj.

PayPal

Varno finančno nakazilo

Donacija pravnih oseb

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO 2 (Ut.l. RS št. 117/2006, 59. člen priznava odhodke pravnih oseb v humanitarne namene kot strošek, in sicer v višini 0,3 % od obdavčenega prihodka. Donatorsko pogodbo najdete tukaj.
 

SMS donacija

Pomagajte s poslanim SMS-om na 1919 s ključno besedo DDD in prispevajte 1 evro za ljudi v stiski.