top of page

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za našo boljšo prihodnost – Izobraževanje in ozaveščanje o pravicah žensk in otrok v BiH, 2021-2023

Zakonodaja, ki zagotavlja spoštovanje pravic žensk in otrok v BiH, je bila v veliki meri sprejeta kot del priprav na članstvo v EU. Kljub temu pa je spodbujanje enakosti spolov ter pravic otrok in žensk pogosto zapostavljeno, ukrepi, sprejeti na tem področju, pa nezadostni.

Zato smo tri organizacije, Zavod Krog, Medica Zenica in Center za izobraževanje in raziskave - Nahla s financiranjem Evropske unije začele izvajati projekt Za našo boljšo prihodnost – Izobraževanje in ozaveščanje o pravicah žensk in otrok v BiH. Tekom projekta bomo ozaveščali ženske in otroke o njihovih pravicah ter jih usposobili za izobraževanje in promocijo svojih pravic v skupnostih ter med svojimi vrstniki oziroma vrstnicami.

Na začetku projekta bosta oblikovani skupini 20 žensk in 30 otrok, ki bodo usposobljeni za ozaveščanje o pravicah žensk med ženskami v lokalnih skupnostih ter o pravicah otrok v osnovnih šolah. Izvedenih bo po pet srečanj za ozaveščanje o pravicah žensk ali otrok za več kot 400 otrok in 200 žensk. Poleg tega bosta med projektom razvita dva modula – prvi za ženske o pravicah žensk in enakosti spolov, drugi pa za otroke o otrokovih pravicah.

Vzporedno se bo izvedlo tudi 4-dnevne treninge s področja pravic žensk in otrok ter nasilja po spolu za 50 nosilcev odgovornosti. Ti bodo treninge zaključili s pripravo lastnih iniciativ za spodbujanje spoštovanja pravic žensk in otrok za svoje kolege v ustanovah, kjer so zaposleni.

Projekt bo tako prispeval k večjemu spoštovanju človekovih pravic v Bosni in Hercegovini na splošno, zlasti pa bo prispeval k spoštovanju pravic žensk in otrok. Prispeval bo k odpravi nasilja po spola in h krepitvi demokratičnih praks na različnih nivojih v družbi.

Online modul o pravicah žensk in otrok

Zaščita pravice do dostojnega staranja in preprečevanje demence, 2022-2024

 

Evropska komisija prepoznava aktivno in zdravo staranje kot velik družbeni izziv, ki je skupen vsem evropskim državam (UNFPA & HelpAge International, 2012). Demenca je eden glavnih vzrokov invalidnosti in odvisnosti med starejšimi po vsem svetu. Demenca ne prizadene le starejših oseb, ki zbolijo za to boleznijo, pač pa ima fizični, psihološki, socialni in ekonomski vpliv tudi na njihove skrbnike, družine in družbo na splošno.

 

Zavod KROG (Slovenija) in projektni partner NVO IMPULS (Črna gora) sta se združila, da bi na severu Črne gore, zaščitila pravice do dostojnega staranja in se odzvala na potrebe starejših oseb z demenco oz. starejših oseb, nagnjenih k demenci in psihosocialnim potrebam njihovih skrbnikov. K projektu so pristopili tudi pridruženi partnerji: Občina Plav, Občina Gusinje, Občina Nikšić, Center za socialno delo za Nikšić, Plužine in Šavnik, Rdeči križ Plav, Rdeči križ Nikšić in Skavti Prokletije. Projekt financira Evropska unija, Ministrstvo za zunanje zadeve R. Slovenije in Ministrstvo za javno upravo Črne gore.

Projekt bo zagotovil dragocen prispevek drugim akterjem civilne družbe in lokalnemu upravljanju pri oblikovanju afektivnega odziva na potrebe starejših oseb z demenco oz. starejših oseb, nagnjenih k demenci in psihosocialnim potrebam njihovih skrbnikov ter podal smernice (ki bodo temeljile na konkretnih izkušnjah, pridobljenih tekom projekta) za razvoj meril in izbor upravičencev. Raziskava in kartiranje, prvo tovrstno na tem območju Črne gore, bo prispevalo k zbiranju informacij, vključno s statističnimi in raziskovalnimi podatki, ki bodo vladnim strukturam v pomoč pri oblikovanju in izvajanju politik na tem področju.

Projekt bo zagotavljal platformo za srečanja za lokalno upravo z namenom, da z operacionalizacijo lokalnih načrtov za socialno vključenost in socialne storitve, prispeva k boju proti stigmi in socialni krivici oseb z demenco in demenci nagnjenih starejših oseb ter njihovih skrbnikov.

Skozi 12-mesečno kampanjo za ozaveščanje javnosti, se bo skozi različne aktivnosti nagovarjalo nova občinstva in seznanjalo širšo javnost o pravici do dostojnega staranja ter na tak način zmanjševalo stigmo in predsodke, povezane z demenco.

Usposobljenih in mentoriranih bo 25-ih prostovoljcev – promotorji pravic do dostojnega staranja v lokalnih skupnostih, ki bodo obenem izvajali psihosocialno podporo skrbnikom in družinam starejših, nagnjenih k demenci ter ozaveščali o pravicah starejših oseb z demenco in njihovih skrbnikov ter širili veščine, ki so potrebne za izvajanje psihosocialne podpore (PSP) skrbnikom in družinam starejših oseb z demenco oz. nagnjenih k demenci.

 

 

 

S projektnimi aktivnostmi želimo svet starostnikov z demenco in njihovih skrbnikov približati odločevalcem ter širšemu in ožjemu družbenemu okolju; želimo, da razumejo in so seznanjeni s težavami in ovirami s katerimi se ti ljudje soočajo, predvsem pa želimo širiti zavest o njihovih pravicah. Še posebej bomo izpostavljali zavedanje, da ima vsak posameznik moč in dolžnost, da prinaša pozitivne spremembe in da lahko vsak posameznik pripomore k spoštovanju pravic vseh v družbi.

E-priročnik za prostovoljce (ČG jezik)

Raziskava in kartiranje starejših oseb nagnjenih k demenci in njihovih skrbnikov (ČG jezik)

Video: Demencija v Črni gori (ČG jezik)

Video (krajša verzija): Demencija v Črni gori (ČG jezik)

Brošura o demenciji za širšo javnost (ČG jezik)

Brošura o demenciji za skrbnike/člane družine oseb z demenco (ČG jezik)

eu.jpg
logo projekta cg.jpg

Človekove pravice

All Hands In
bottom of page